sábado, 1 de diciembre de 2007

Recorte de prensa: Breves contenidos en Sabies Qué? Full informatiu


BARBERÀ (ALCALDESA DE VALENCIA) MALGASTA I CONTAMINA AMB LA IL-LUMINACIÓ

València és la ciutat españyola que consumeix més llum per habitant. Té 82.000 punts de ilum amb un mantenimet que suposa una despesa de vora 10 milions d´euros per any. Rita Barberá ha increment la factura de la ilum de l'Ayuntament en l'ultima década un 72%. Comparativament, València consumeix més del doble que Barcelona amb una població menor. Des del PSPV s´han fet diferent propostes per a resoldre aquesta situació amb el suport déstudis tecnics/cientifics que indiquen la insostenible contaminacó lumínica, peró la resposta del govern municipal de Rita Barberá ha sigut sempre negativa ignorant les conseqüéncies que té la seua irresponsable actitud. mentre algunes zones de Valéncia estan a fosques.


LA GENERALITAT (VALENCIANA) OBSTACULITZA LES AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES


El Ministeri de Vivenda i la Genralitat signaren un conveni per a obrir 17 oficines per a tramitar les ajudes dl lloguer per a joves. La Gneralitat només ha obert 3 oficines dificuntant la sol-licitud d'aquestes ajudes

Medio de comunicación: Sabies Què? Full informatiu

Edita: Agrupació Socialista de Botánic Ciutat Vella i Abastos

Enviado por: Francisco Javier Zaragozá, historiador y miembro del PSPV

Web de Francisco Javier Zaragozá: http://www.elpuercoespin.com

20080112

No hay comentarios: